Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki S.A. w Czarnkowie

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki Recykling S.A.

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Czarnków, ul. Nojego, dz. nr 2351/8

Termin realizacji: od 12.2017 r. do 04.2019 r.

Statystyka powierzchni:

 1. Budynek hali produkcyjnej – 1.050,40 m2;
 2. Kompresorownia – 119,46 m2;
 3. Budynek biurowo-socjalny – 265,91 m2;
 4. Budynek wagowego – 7,50 m2;
 5. Budynek portierni – 7,50 m2;
 6. Budynek warsztatowy – 22,68 m2;
 7. Stacja trafo – 13,00 m2;
 8. Zadaszony boks na surowiec 1j – 517,08 m2;
 9. Hala A – 1.158,97 m2;
 10. Hala B – 1.812,77 m2;
 11. Waga samochodowa – 108,00 m2;
 12. Boks 1b, 6-komorowy – 114,50 m2;
 13. Boks 1c, 1-komorowy – 20,00 m2;
 14. Boks 1d, 1-komorowy – 20,00 m2;
 15. Boks 1e, 2-komorowy – 39,50 m2;
 16. Boks 1f, 2-komorowy – 39,50 m2;
 17. Boks 1g, 2-komorowy – 39,50 m2;
 18. Boks 1h, 3-komorowy – 58,00 m2;
 19. Boks przy hali nr 6 – 388,60 m2;
 20. Boks przy hali nr 7 – 723,04 m2;
 21. Estakada oraz rampa najazdowa do estakady – 160,74 m2;
 22. Powierzchnia działki 2351/8 – 20.726,00 m2;
 23. Powierzchnia zabudowy – 5.384,92 m2;
 24. Powierzchnia terenu zielonego – 7.360,05 m2;
 25. Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych – 7.981,03 m2;
 26. Instalacje: wody, kanalizacji, elektryczne, wentylacyjne, sprężonego powietrza, gazowa;

Opis obiektu: Inwestycja obejmowała realizację całości robót budowlanych polegających na wybudowaniu Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej (ZUSS) składającego się z szeregu budynków, obiektów kubaturowych zamkniętych i otwartych, obejmujących: halę główna z infrastrukturą, kompresorownię, budynek socjalno-laboratoryjny, boksy na produkt gotowy, boks przeładunkowy, boksy składowe surowca, zadaszone, budynek wagowego, wagę samochodową, kontenerową stację trafo, uzbrojenie liniowe podziemne a także infrastrukturę w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej, podłączenie i zrzut kanalizacji czystej i brudnej poprzez separator i osadnik błota, kanalizacji sanitarnej, przyłącza energetycznego, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji teletechnicznej, ciągów pieszo-jezdnych. Głównym elementem inwestycji jest hala produkcyjna  o wymiarach 20,80m x 50,48 m. Budynek ten wyposażony jest w nowoczesną linię technologiczną (składającą się między innymi z przenośników, sorterów i optoelektroniki wraz z liniami sprężonego powietrza) – segregacja stłuczki szklanej. Wokół Hali Głównej zlokalizowanych jest szereg obiektów dopasowanych do technologii linii segregacyjnej (boksy żelbetowe, budynek kompresorowni, rampy załadunkowe, estakady, urządzenia technologiczne odpylania, wagi załadunkowe itp.). Budynek Hali Głównej wyposażony jest w następujące instalacje:  instalacja elektryczna, siłowa, oświetleniowa, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, sprężonego powietrza, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo

GALERIA ZDJĘĆ