GPZ w Seceminie

OPIS OBIEKTU

Nazwa zadania inwestycyjnego: Rozbudowa wraz z przebudową Głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6kV GST

Inwestor: TAURON S.A.

Lokalizacja zadania: Seceminie, ul. Jędrzejowska

Termin realizacji: od 10.2014 r. do 05.2015 r.

Statystyka realizacyjna:

 1. Ogrodzenie stacji;
 2. Wymiana kanałów kablowych;
 3. Fundament i misa olejowa pod T-1 i T-2;
 4. Odłączniki mocy (Od(11-51)) – 10 sztuk;
 5. Wyłączniki mocy (W1-W5) – 6 sztuk;
 6. Przekładniki kombinowane (Tj(u) 1-5) – 4 sztuki;
 7. Przekładniki prądowe – 2 sztuki;
 8. Ograniczniki przepięć – 5 sztuk;
 9. Bramka transformatorowa – 2 sztuki;
 10. Bramka sekcyjna – 2 szt. x 6;
 11. Bramka liniowa – Włoszczowa – 1 sztuka x 4;
 12. Bramka liniowa – Szczekociny – 1 sztuka x 6;
 13. Wyprowadzenie mocy – 2 sztuki;
 14. Punkt „0” – 2 sztuki;
 15. Fundament pod maszt odgromowy – 1 sztuka;
 16. Fundament pod oświetlenie – 8 sztuk;
 17. Uziemienie stacji;
 18. Zagospodarowanie zewnętrzne;
 19. Inne

System realizacji: Generalne Wykonawstwo

 

GALERIA ZDJĘĆ