Krynicki Recykling S.A. w Czarnkowie – awaria linii technologicznej

PRZEZ W Możliwość komentowania Krynicki Recykling S.A. w Czarnkowie – awaria linii technologicznej została wyłączona

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Awaryjne otwarcie dachu Hali głównej związane z modernizacją linii technologicznej Inwestor: Krynicki Recykling S.A. Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A Termin realizacji: od dnia od 12.05.2021 r. do 18.05.2021 r. Zakres prac budowlanych: Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi 52÷53/BA÷BC, osi 57÷58/BC÷BE oraz ponowny

CONTINUE READING …

Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – modernizacja linii technologicznej

PRZEZ W NIE MA JESZCZE KOMENTARZY

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Otwarcie dachu Hali głównej związane z modernizacją linii technologicznej Inwestor: Krynicki Recykling S.A. Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A Termin realizacji: od dnia 21.09.2020 r. do dnia 02.11.2020 r. Zakres prac budowlanych: Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi 53-57 i 53-55 wraz z demontażem

CONTINUE READING …

Krynicki Recykling S.A. w Czarnkowie – awaria przesiewacza

PRZEZ W Możliwość komentowania Krynicki Recykling S.A. w Czarnkowie – awaria przesiewacza została wyłączona

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Awaryjne otwarcie dachu Hali głównej związane z usunięciem awarii przesiewacza Inwestor: Krynicki Recykling S.A. Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Nojego 5 Termin realizacji: od dnia od 10.08.2020 r. do dnia 03.09.2020 r. Zakres prac budowlanych: Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi 59-60/BC-BE wraz

CONTINUE READING …

Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu – mury osłonowe stacji SWS

PRZEZ W Możliwość komentowania Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu – mury osłonowe stacji SWS została wyłączona

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Mury osłonowe stacji SWS oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Inwestor: Krynicki Recykling S.A. Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa Termin realizacji: od dnia 14.07.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. Zakres prac budowlanych: Zakres prac obejmował budowę murów osłonowych konstrukcji stalowej oraz cokołów żelbetowych pod stacją

CONTINUE READING …

Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu – awaria przesiewacza

PRZEZ W Możliwość komentowania Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu – awaria przesiewacza została wyłączona

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Awaryjne otwarcie dachu Hali głównej związane z usunięciem awarii przesiewacza Inwestor: Krynicki Recykling S.A. Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa Termin realizacji: czerwiec 2020 roku Zakres prac budowlanych: Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi BA-BC/52 wraz z demontażem wszystkich konicznych konstrukcji stalowych oraz

CONTINUE READING …

Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – fundamenty pod technologię

PRZEZ W Możliwość komentowania Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – fundamenty pod technologię została wyłączona

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Fundamenty pod nową linię technologiczną Zakładu Inwestor: Krynicki Recykling S.A. Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A Termin realizacji: od dnia 12.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. Zakres prac budowlanych: Zakres prac obejmował wykonaniem dodatkowych wielkogabarytowych fundamentów pod montaż nowej linii technologicznej Zakładu: wykonanie fundamentu podkonstrukcji pod technologię

CONTINUE READING …

Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – nawierzchnie placów składowych

PRZEZ W Możliwość komentowania Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – nawierzchnie placów składowych została wyłączona

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Wykonanie betonowej nawierzchni placu składowego surowca produkcyjnego o powierzchni około 1.800 m2 oraz kompleksowej modernizacji posadzki hali produkcyjnej o łącznej powierzchni około 1.000 m2 Inwestor: Krynicki Recykling S.A. Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A Termin realizacji: od dnia 25.10.2017 r. do dnia 09.11.2017 r. Zakres prac

CONTINUE READING …

Lentex S.A. w Lublińcu – wydzielenia przeciwpożarowe

PRZEZ W NIE MA JESZCZE KOMENTARZY

OPIS OBIEKTU Nazwa zadania inwestycyjnego: Podział budynku hali magazynowej „R” na strefy pożarowe Inwestor: Lentex S.A. w Lublińcu Lokalizacja zadania: 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54 Termin realizacji: od 03.2020 r. do 06.2020 r. Zakres prac budowlanych: Roboty rozbiórkowe; Roboty fundamentowe; Roboty murarskie; Roboty żelbetowe; Tynki wraz z malowaniem; Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji oraz elementów konstrukcyjnych;

CONTINUE READING …