Tenneco Sielesia w Stanowicach

OPIS OBIEKTU

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa hali produkcyjno-magazynowej, budynku administracyjno-socjalnego, hali doku załadunkowego z częścią na odpady, dwóch budynków ochrony (portierni), kontenerowej stacji trafo, fundamentów pod zbiorniki na gazy techniczne, biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych, placu składowego, ścian oporowych, dróg i parkingów, wylotu kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową rowu Fb1 oraz uzbrojenia terenu w sieci: sanitarną, deszczową, wodociągową, gazową, elektroenergetyczną, kanalizacji teletechnicznej i oświetlenia terenu

Inwestor: Tenneco Silesia Sp. z o.o.

Lokalizacja zadania: Stanowice, ul. Zwycięstwa – działki nr 941/14, 940/14, 916/24, 13, 931/14, 936/17

Termin realizacji: 08.2014 roku do 06.2015 roku

Statystyka powierzchni:

Segment A – Budynek biurowy wykonany w technologii tradycyjnej – I etap:

 1. Liczba kondygnacji podziemnych: 1;
 2. Liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
 3. Wysokość: 16,40 m;
 4. Całkowite wymiary zewnętrzne: 72,95m x 22,63m;
 5. Kubatura: 21.263,2 m3;
 6. Powierzchnia użytkowa:  4.717,90 m2;
 7. Powierzchnia zabudowy:  1.295,60 m2;

 

Segment B – Hala produkcyjno-magazynowa wykonana w technologii konstrukcji stalowej wraz z lekką obudową z płyt warstwowych, dachem wraz z instalacjami:

 1. Liczba kondygnacji: 1;
 2. Wysokość: 15,17m – budynek średniowysoki (SW);
 3. Kubatura: 136.215,40 m3;
 4. Powierzchnia użytkowa:  9.872,80 m2;
 5. Powierzchnia zabudowy:  9.548,90 m2;

 

Segment E – Dok załadunkowy wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz wiatą na odpady wykonany w technologii żelbetowej i stalowej dachu wraz z lekką obudową z płyt warstwowych, dachem wraz z instalacjami:

 1. Liczba kondygnacji: 2;
 2. Wysokość: 13,20m – budynek średniowysoki (SW);
 3. Kubatura: 20.293,70 m3;
 4. Powierzchnia użytkowa: 3.224,90 m2;
 5. Powierzchnia zabudowy:  1.661,20 m2;

 

Zagospodarowanie zewnętrzne:

 1. Powierzchnia dróg i placów manewrowych: 12.510,26 m2;
 2. Powierzchnia chodników: 2.819,10 m2;
 3. Powierzchnia parkingów: 2.219.19 m2;
 4. Powierzchnia zieleni: 62.742,69 m2;

 

Opis obiektu: Hala produkcyjna o konstrukcji stalowej (dźwigary kratowe) z częścią magazynową. Obiekt wykonywany w systemie Generalnego Wykonawstwa wyposażony w komplet instalacji: sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych oraz technologicznych.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo

GALERIA ZDJĘĆ