Lentex S.A. w Lublińcu – wydzielenia przeciwpożarowe

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Podział budynku hali magazynowej „R” na strefy pożarowe

Inwestor: Lentex S.A. w Lublińcu

Lokalizacja zadania: 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54

Termin realizacji: od 03.2020 r. do 06.2020 r.

Zakres prac budowlanych:

  1. Roboty rozbiórkowe;
  2. Roboty fundamentowe;
  3. Roboty murarskie;
  4. Roboty żelbetowe;
  5. Tynki wraz z malowaniem;
  6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji oraz elementów konstrukcyjnych;
  7. Inne roboty wykończeniowe;

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym

GALERIA ZDJĘĆ