Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – nawierzchnie placów składowych

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Wykonanie betonowej nawierzchni placu składowego surowca produkcyjnego o powierzchni około 1.800 m2 oraz kompleksowej modernizacji posadzki hali produkcyjnej o łącznej powierzchni około 1.000 m2

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A

Termin realizacji: od dnia 25.10.2017 r. do dnia 09.11.2017 r.

Zakres prac budowlanych:

Zakres prac obejmował wykonanie docelowej, betonowej nawierzchni placu składowego surowca produkcyjnego o powierzchni około 1.800 m2 oraz kompleksowej modernizacji posadzki hali produkcyjnej o łącznej powierzchni około 1.000 m2.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym

GALERIA ZDJĘĆ