Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – fundamenty pod technologię

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Fundamenty pod nową linię technologiczną Zakładu

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A

Termin realizacji: od dnia 12.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

Zakres prac budowlanych:

Zakres prac obejmował wykonaniem dodatkowych wielkogabarytowych fundamentów pod montaż nowej linii technologicznej Zakładu:

  1. wykonanie fundamentu podkonstrukcji pod technologię o oznaczeniu A(I) o powierzchni 26,22 m2,
  2. wykonanie fundamentu podkonstrukcji pod technologię o oznaczeniu C(K) o powierzchni 37,595 m2,
  3. wykonaniu fundamentu podkonstrukcji pod technologię o oznaczeniu B(J) o powierzchni 25,96 m2.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym

GALERIA ZDJĘĆ