Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu – mury osłonowe stacji SWS

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Mury osłonowe stacji SWS oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa

Termin realizacji: od dnia 14.07.2020 r. do dnia 07.08.2020 r.

Zakres prac budowlanych:

Zakres prac obejmował budowę murów osłonowych konstrukcji stalowej oraz cokołów żelbetowych pod stacją wstępnej segregacji (SWS) oraz prace remontowe studni kanalizacyjnych na odcinku D5-K5.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym

GALERIA ZDJĘĆ