Krynicki Recykling S.A. w Lublińcu – awaria przesiewacza

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Awaryjne otwarcie dachu Hali głównej związane z usunięciem awarii przesiewacza

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa

Termin realizacji: czerwiec 2020 roku

Zakres prac budowlanych:

Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi BA-BC/52 wraz z demontażem wszystkich konicznych konstrukcji stalowych oraz ponowny montaż po wykonaniu przez Inwestora prac związanych z usunięciem awarii. W zakresie prac wykonano również konieczne prace towarzyszące związane z usunięciem kolizji oraz korektą przebiegu instalacji elektrycznych, itp.

 

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym