Krynicki Recykling S.A. w Czarnkowie – awaria przesiewacza

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Awaryjne otwarcie dachu Hali głównej związane z usunięciem awarii przesiewacza

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Nojego 5

Termin realizacji: od dnia od 10.08.2020 r. do dnia 03.09.2020 r.

Zakres prac budowlanych:

Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi 59-60/BC-BE wraz z demontażem wszystkich konicznych konstrukcji stalowych oraz ponowny montaż po wykonaniu przez Inwestora prac związanych z usunięciem awarii. W zakresie prac wykonano również konieczne prace towarzyszące związane z powiększeniem światła pionowego otworu bramowego w osi 56-57/BA (w tym korekty przebiegu instalacji elektrycznych, itp.).

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym

GALERIA ZDJĘĆ