Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach – modernizacja linii technologicznej

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Otwarcie dachu Hali głównej związane z modernizacją linii technologicznej

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A

Termin realizacji: od dnia 21.09.2020 r. do dnia 02.11.2020 r.

Zakres prac budowlanych:

Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi 53-57 i 53-55 wraz z demontażem wszystkich konicznych konstrukcji stalowych oraz ponowny montaż po wykonaniu przez Inwestora prac związanych z usunięciem awarii. W zakresie prac wykonano również konieczne prace towarzyszące związane z powiększeniem światła pionowego otworu bramowego w osi 51-52 i 53-54 (w tym korekty przebiegu instalacji elektrycznych, itp.).

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym

GALERIA ZDJĘĆ