Krynicki Recykling S.A. w Czarnkowie – awaria linii technologicznej

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Awaryjne otwarcie dachu Hali głównej związane z modernizacją linii technologicznej

Inwestor: Krynicki Recykling S.A.

Lokalizacja zadania: Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, 37-511 Pełkinie, Pełkinie 136A

Termin realizacji: od dnia od 12.05.2021 r. do 18.05.2021 r.

Zakres prac budowlanych:

Zakres prac obejmował otwarcie dachu hali głównej w osi 52÷53/BA÷BC, osi 57÷58/BC÷BE oraz ponowny montaż po wykonaniu przez Inwestora prac związanych z usunięciem awarii.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo w ramach robót modernizacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym

GALERIA ZDJĘĆ