Kapica w Zawadzkiem

OPIS OBIEKTU

Nazwa zadania inwestycyjnego: Rozbudowa Zakładu Montażu Okien o Halę Produkcyjną wraz z częścią magazynowo-socjalną

Inwestor: Kapica Sp. z o.o.

Lokalizacja zadania: Zawadzkie, ul. Strzelecka 7, działki nr 894/1, 895/1, 895/3, 895/2, 894/2 obręb Zawadzkie

Termin realizacji: od 04.05.2013 r. do 30.10.2013 r.

Powierzchnia zakładu: 1.450 m2

Opis obiektu: Hala produkcyjna o konstrukcji stalowej (dźwigary blachownicowe) z małą częścią magazynowo- socjalną. Obiekt wykonywany w systemie Generalnego Wykonawstwa wyposażony w komplet instalacji: sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych oraz technologicznych.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo

GALERIA ZDJĘĆ