Bank Żywności w Opolu

OPIS OBIEKTU
Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Opolu wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą

Inwestor: Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach, 46-022 ul. Czarnowąska 5A

Lokalizacja zadania: Opole, ul. Berylowa, dz. nr 8/2, 9/2

Planowany termin realizacji: od 07.2021 r. do 12.2021 r.

Statystyka powierzchni:

 1. Budynek hali magazynowej – około 450,00 m2;
 2. Mroźnia – około 20,00 m2;
 3. Chłodnia – około 40,00 m2;
 4. Budynek biurowo-socjalny – 100,00 m2;
 5. Wiata na samochody dostawcze – około 80,00 m2;
 6. Rampa załadunkowa;
 7. Powierzchnia działki 8/2, 9/2 – 6.117,02 m2;
 8. Powierzchnia zabudowy – 596,34 m2;
 9. Kubatura – 3.041,20 m2;
 10. Powierzchnia terenu zielonego – około 2.000,0 m2;
 11. Powierzchnia utwardzona – około 1.000,00 m2;
 12. Instalacje: wody, kanalizacji, elektryczne, wentylacyjne, gazowa;

System realizacji: „Zaprojektuj + Wybuduj”
Opis obiektu: Inwestycja obejmowała etap współuczestnictwa w pozyskaniu dofinansowania realizacji inwestycji, etap projektowania Obiektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizację całości robót budowlanych polegających na wybudowaniu Banku Żywności w Opolu składającego się z budynków magazynowego oraz części biurowej (w jednej kubaturze obiektu) oraz zagospodarowania zewnętrznego wraz z przyłączami do obiektu (przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne), zjazdem na drogę publiczną. Końcowo obiekt – w ramach naszej obsługi inwestycyjnej – uzyskał zezwolenie na użytkownie w założonym terminie.

System realizacji: Generalne Wykonawstwo wraz z projektowaniem

GALERIA ZDJĘĆ